Ο παιδίατρος είναι o γιατρός που ασχολείται κυρίως με την υγεία, την ευημερία και την ανάπτυξη του παιδιού.

Η βελτίωση και διατήρηση των ιδιοτήτων αυτών επιτυγχάνεται με την εκπαίδευση, την απόκτηση όλο και περισσότερης εμπειρίας, τη συνεχή απόκτηση γνώσεων και τη συνεχή επιμόρφωση.

Ο παιδίατρος είναι ο ειδικός για να προσδιορίσει με ακρίβεια την κατάσταση της υγείας ενός παιδιού και να συμβουλεύσει τους γονείς του παιδιού.

Ακριβώς επειδή η υγεία και η ευημερία του παιδιού είναι άμεσα συνδεδεμένη και εξαρτώμενη από τους γονείς και την οικογένειά του, ο παιδίατρος υποστηρίζει τις προσπάθειές τους να καλλιεργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για το παιδί τους.

Η υποστήριξη αυτή, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει την εκπαίδευση γύρω από την υγιεινή διαβίωση και καθοδήγηση ως προς την πρόληψη, για τους γονείς και τα παιδιά.

Η επιλογή παιδιάτρου είναι μία σημαντική απόφαση που καλούνται να πάρουν οι γονείς κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Αυτή η απόφαση είναι σημαντική μεν, αλλά δεν χρήζει δυσκολίας καθώς υπάρχουν ειδικοί που θα προσέξουν εσάς και το μωρό σας.

To κοινωνικό έργο και ο ρόλος του παιδιάτρου στην κοινωνία, είναι η πρόληψη και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το ευρύ φάσμα της υγείας ενός παιδιού, και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, για ό,τι αφορά την παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα και την ανάπτυξη υγιών παιδιών.

Παιδιατρική

2019-05-08T02:31:35+02:00

Η παιδιατρική είναι η ειδικότητα της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη και υγεία του [...]

Παιδιατρική2019-05-08T02:31:35+02:00

Χρήστου Ελένη Παιδίατρος

2021-08-03T01:44:38+02:00

Η παιδίατρος Ελένη Χρήστου εργάζεται ως ιδιώτης με έδρα τα βόρεια προάστεια Αττικής, από το 1998. Το ιατρείο της [...]

Χρήστου Ελένη Παιδίατρος2021-08-03T01:44:38+02:00
Go to Top