Η οικογένεια είναι η κύρια κοινωνική ομάδα (και η μόνη μέχρι κάποια ηλικία), που περιβάλλει ένα παιδί. Διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εκπαίδευση ενός παιδιού, όπως έχει δείξει πληθώρα ερευνών και μελετών.

Οι ειδικοί αντιμετωπίζουν τους γονείς ως τον πιο ουσιώδη παράγοντα στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Οι γονείς είναι ο πρώτος – και καλύτερος – δάσκαλος του παιδιού (The Early Years Framework, 2008).

Η ανάμειξη των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους είναι το κλειδί για τη βελτίωση τόσο της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας και των επιτευγμάτων, όσο και συνολικά της συμπεριφοράς και του παρουσιαστικού του.

Ο γονέας κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, αποτελεί τη μοναδική επιρροή στην ανάπτυξή του. Έτσι, είναι στο χέρι του να εκμεταλλευτεί το αποκλειστικό αυτό προνόμιο προς όφελος του παιδιού του, με ενέργειες που θα συντελέσουν θετικά στην ανάπτυξή του.

Το διάβασμα ποιοτικών βιβλίων στο σπίτι για παράδειγμα, συμβάλλει στην ανάπτυξη νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και θα διαδραματίσει πολύ σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού από ότι η εκπαίδευση των γονέων ή το εισόδημά τους.

United Kingdom Government’s Department for Education

Η σημασία του ρόλου της οικογένειας ως φορέα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών, των νέων μελών της κοινωνίας, είχε γίνει αντιληπτή από τα πρώτα κιόλας χρόνια ύπαρξης οργανωμένων κοινωνιών.

Για τους πολίτες της αρχαίας Αθήνας είχε ιερό χαρακτήρα. Η σημασία της για τον άνθρωπο και την κοινωνία ήταν τέτοια, ώστε είχαν θεσπίσει νόμους για την προστασία της.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη, που ξεκινά από την περίοδο της εγκυμοσύνης, κορυφώνεται μεταξύ 0 – 5 ετών. Αυτή η ηλικία, αποτελεί ορόσημο στη ζωή του ατόμου όσον αφορά την κοινωνικοποίηση αλλά και την ευδαιμονία στη μετέπειτα ζωή του.

Η πρώιμη παιδική ηλικία είναι η περίοδος που η ανάπτυξη του παιδιού συμβαίνει με ταχύτατους ρυθμούς. Είναι το πιο ευαίσθητο και κρίσιμο στάδιο στη ζωή ενός ατόμου.

Αυτή η περίοδος θέτει τις βάσεις της σωματικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, και νοητικής ανάπτυξης ενός παιδιού.

  • Η σωματική ανάπτυξη παραπέμπει στην ανάπτυξη των διαφόρων μελών του σώματος και διαφόρων ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.
  • Η κοινωνική ανάπτυξη παραπέμπει στην ικανότητα των μικρών παιδιών να αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα, να συμπεριφέρονται και να αναπτύσσουν σχέσεις.
  • Η συναισθηματική ανάπτυξη παραπέμπει στην ανάπτυξη συναισθημάτων του παιδιού τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο.
  • Η νοητική ανάπτυξη παραπέμπει στην ικανότητα να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες και να τις εφαρμόζει στην καθημερινότητα, όπως το διάβασμα, η αριθμητική και η εκμάθηση γλωσσών.

Η καλή ποιότητα των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού, μπορεί να ενισχύσει και να προάγει την άριστη ανάπτυξη του παιδιού, σε αυτή την τόσο σημαντική περίοδο της ζωής του.  Εδώ, συμπεριλαμβάνεται η βοήθεια που παρέχεται στις οικογένειες από ειδικούς. Έτσι, ωστε να είναι ενήμεροι για τα εφόδια που χρειάζεται το κάθε παιδί.

Η πρώιμη ανάπτυξη της αντίληψης και των γνωστικών δεξιοτήτων, η συναισθηματική ευημερία, οι κοινωνικές δεξιότητες, και η σωματική και ψυχική υγεία ενός παιδιού, αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της επιτυχίας του ως ενήλικας.

Πέρα από τις επιτυχίες στο σχολείο (βραχυπρόθεσμα), οι ικανότητες που αναπτύσει το παιδί σε αυτή τη μικρή ηλικία, είναι πολύ βασικές προϋποθέσεις για ένα άτομο υπεύθυνο και δραστήριο.

Οι γονείς σήμερα, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, καθώς είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη.

Οι παράγοντες αυτοί επίσης, που επηρεάζουν την επιτυχημένη ανάπτυξή του παιδιού, συχνά συγκρούονται μεταξύ τους.

Έτσι, οι γονείς εκτός από ενημερωμένοι, θα πρέπει να είναι πολύ παρατηρητικοί ώστε να καταφέρουν χειριστούν τους συντελεστές αυτούς με επιτυχία.

Είναι γεγονός, ότι οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, έχοντας σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και μόρφωση των παιδιών.

Το πρότυπο της οικογένειας έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη ηθικής και αξιών  από το παιδί.

Συνοψίζοντας, χωρίς την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας και ιδίως των γονιών είναι σχεδόν αδύνατο για ένα παιδί να αναπτύξει ισχυρές σωματικές, ψυχικές και νοητικές δεξιότητες. Καθώς, και ένα σύνολο αρχών, αξιών και ηθικής.

Οικογένεια και Παιδί: Ανάπτυξη αξιών

2019-05-08T02:34:49+02:00

Η ανάπτυξη ενός παιδιού, συμβαίνει σωματικά και ψυχικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, και νοητικά. Ο ρόλος των γονιών και της οικογένειας, [...]

Οικογένεια και Παιδί: Ανάπτυξη αξιών2019-05-08T02:34:49+02:00
Go to Top