Δείτε φωτογραφίες του παιδιατρείου

Το ιατρείο βρίσκεται επί της οδού Βορείου Ηπείρου 36 στο Μαρούσι, ακριβώς πίσω από τη Λεωφόρο Κιφησσίας.