Αυτό είναι το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών και εφήβων. Είναι ένα σχεδιάγραμμα που προτείνεται από την εθνική επιτροπή εμβολιασμών και συμπεριλαμβάνει τα εμβόλια που συνιστάται να γίνονται ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται το παιδάκι σας.

εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών